...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ )  ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 15.53 น. โดย คุณ ยุวธิดา เดชจันทร์

ผู้เข้าชม 704 ท่าน