...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จะจัดทำโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จะดำเนินการจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกท่านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในงานวันดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ คุณปู คุณย่า คุณตา คุณยาย การเล่นสาดน้ำ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป.

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2554 เวลา 12.38 น. โดย คุณ ยุวธิดา เดชจันทร์

ผู้เข้าชม 1522 ท่าน