...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ปี 2556
 

         กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ปี 2556 รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่เคยผ่่านการอบรม (หลักสูตร 2 วัน) โดยจะจัดฝึกอบรม ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น จตุจักร กรุงเทพฯ ปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2556 สงสัยติดต่อ 02-9405434 (กลุ่มสารวัตรเกษตร)
รายละเ * * * ยดตาม link

http://www.doa.go.th/th/index.php?option=com_jotloader&section=files&task=download&cid=952_4067126c8aac10318004d3323376cd71&Itemid=80


เขียนโดย   คุณ หม่อง

วันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 17.58 น. [ IP : 58.11.85.154 ]  
 

ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ หม่อง

วันที่ 25 ม.ค. 2556 เวลา 17.20 น. [ IP : 58.8.244.74 ]  
 

thank you

เขียนโดย   คุณ วัชรา

วันที่ 30 ม.ค. 2556 เวลา 17.00 น. [ IP : 110.168.235.251 ]  
 

ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ เต้ย

วันที่ 2 ก.พ. 2556 เวลา 13.52 น. [ IP : 58.8.167.91 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]