หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
'''ตำบลน่าอยู่ คู่กับการศึกษาดี
ประชามีสุขภาพอนามัยใฝ่ใจโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล''

นายสมศักดิ์ ปิยะชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย'
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ชัย
อบต.โพธิ์ชัย ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ของเยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย
ตำบลโพธิ์ชัย แหล่งรวมศาสนสถาน
อันเป็นที่ศรัทธาของประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ชัย
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พ.ศ. 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 


การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง3ขวา9ขวา หมู่ที่ 7 บ้านลำเหนือ [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 31 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 33 


กิจกรรมเก็บขยะ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 


ศูนย์รักษ์พันธุ์ไม้ชุมชนตำบลโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมเพราะกล้าไม้ [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 28 


การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 22 


ประกาศ เรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 39 


อบต.โพธิ์ชัยดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อเพื่อนำส่ง รพ.สต.โพธิ์ชัย 1 [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


ประชุมประจำเดือน วันที่ 7 เมษายน 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 56 


โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 40 


โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะ [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 80 


โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 63 


โครงการปลูกผักริมรั้ว [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 64 


โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิก [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 53 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี กิจกรรมทำน้ำยาล้างมือ [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 58 


การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 134 


การจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดสองพี่น้อง ประจำปี 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 101 


การจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดกระทุ่มปี่ ประจำปี 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 103 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 105 


พิธีลงนามศูนย์บริการผู้พิการทั่วไป [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 135 


กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 104 


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 114 


โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนก [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 383 

 
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]

 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2553
 
 

 
 
 
 
E-Service
 
แบบแจ้งความชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้า แบบคำขอ/คำร้องทั่วไป
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
 
งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณสุข
งานด้านโยธา
งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
งานด้านสวัสดิการสังคม
(เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
 
 
 

ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณน้ำ [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
 
วัดบ้านลำ
วัดสองพี่น้อง
  


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอส [ 20 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอส [ 17 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอส [ 13 ก.ย. 2565 ]

 
ลอดช่องใบเตยแท้ (27 ก.ค. 2565)    อ่าน 4209  ตอบ 10  
เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับดิจิตอลทีวี? (26 มิ.ย. 2565)    อ่าน 650  ตอบ 1  
 
 
 
  
 
 
 
 
ทต.พรหมบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 209 
ทต.อินทร์บุรี 2564.8 เรื่อง งดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕ [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
อบต.บางมัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางมัญ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คอทราย โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ หมู่ที่ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.โพสังโฆ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 65 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.โพสังโฆ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 14 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ไม้ดัด ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล รับรางวัล เมืองน่าอยู่ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวไผ่ รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  บริการพื้นฐาน
  สภาพสังคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  สภาพเศรษฐกิจ
  การบริการประชาชน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 086-131-1345
จำนวนผู้เข้าชม 8,051,687 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2553 จัดทำโดย NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10