หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
'''ตำบลน่าอยู่ คู่กับการศึกษาดี
ประชามีสุขภาพอนามัยใฝ่ใจโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล''

นายสนอง จันทร์เมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย'
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ชัย
อบต.โพธิ์ชัย ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ของเยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย
ตำบลโพธิ์ชัย แหล่งรวมศาสนสถาน
อันเป็นที่ศรัทธาของประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ชัย
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 

 
 
 
 
          ตำบลโพธิ์ชัย มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก มีถนนลาดยางที่สามารถเดินทางติดต่อกับตำบลใกล้เคียง และจังหวัด สิงห์บุรี โดยมีรถสองแถวประจำทางใช้ในการเดินทางติดต่อกับตำบลใกล้เคียง และตัวจังหวัดสิงห์บุรี การเดินทางเข้าอำเภอ อินทร์บุรี มีถนนลาดยางซึ่งผ่านตำบลงิ้วราย ตำบลทองเอน ตามลำดับ และเชื่อมต่อกับทาง หลวงแผ่นดินที่สามารถเดินทาง ติดต่อกับจังหวัดทางภาคเหนือ และใช้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร  
 

 
 
 
          ตำบลโพธิ์ชัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยไม่มากนักมีสภาพ ดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทรายซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูกข้าว และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ ลำโพธิ์ชัย และลำพระยาพายเรือ