หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมชาย ทิชินพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
โทร : 036699424


นางสาวชื่นจิตร มีสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
โทร : 036699424
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววราภรณ์ ใจวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036699424


นายมานิตย์ สมทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036699424


นางสาวธนัญญา เหมหิรัญไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 036699424


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง