หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
'''ตำบลน่าอยู่ คู่กับการศึกษาดี
ประชามีสุขภาพอนามัยใฝ่ใจโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล''

นายสนอง จันทร์เมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย'
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ชัย
อบต.โพธิ์ชัย ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ของเยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย
ตำบลโพธิ์ชัย แหล่งรวมศาสนสถาน
อันเป็นที่ศรัทธาของประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ชัย
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมด้านสุขภาพ
  สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  ป้องกันโรคติดต่อ
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความสงบเรียบร้อย
  ปฏิบัติตนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 
 
 
  พัฒนาด้านการเกษตร และส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  พัฒนาด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตร
  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ผัก และพันธุ์ปลา
 
 
 
  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
  ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
  ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
  พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
 
 
 
  ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
  ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 081-292-8484
จำนวนผู้เข้าชม 2,878,368 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2553 จัดทำโดย NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10